Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 47 100% 100% 0%
2018 44 100% 100% 0%
2017 40 95% 100% 5%
2016 52 98% 100% 2%
2015 50 100% 100% 0%
2014 41 100% 100% 0%
2013 50 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 4313800 44
  100%
  100%
  0%
1354 27
  100%
  100%
  0%
2018 4313800 42
  100%
  100%
  0%
1354 18
  100%
  100%
  0%
2017 4313800 40
  95%
  100%
  5%
2016 4313800 51
  98%
  100%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 4313800 50
  100%
  100%
  0%
2014 4313800 41
  100%
  100%
  0%
2013 4313800 50
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 4313800 44 0% 23% 70% 7% 0% 0%
1354 27 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2018 4313800 42 5% 17% 62% 17% 0% 0%
1354 18 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 4313800 40 10% 8% 60% 18% 0% 5%
2016 4313800 51 0% 24% 51% 24% 0% 2%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313800 50 2% 8% 60% 30% 0% 0%
2014 4313800 41 0% 15% 73% 12% 0% 0%
2013 4313800 50 0% 6% 78% 16% 0% 0%