Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 20 100% 100% 0%
2018 16 100% 100% 0%
2017 13 92% 100% 8%
2016 19 100% 100% 0%
2015 18 100% 100% 0%
2014 4 100% 100% 0%
2013 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 4313784 19
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 4313784 14
  100%
  100%
  0%
1354 18
  100%
  100%
  0%
2017 4313784 13
  92%
  100%
  8%
2016 4313784 19
  100%
  100%
  0%
2015 4313784 18
  100%
  100%
  0%
2014 4313784 4
  100%
  100%
  0%
2013 4313784 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 4313784 19 5% 11% 53% 32% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313784 14 0% 43% 57% 0% 0% 0%
1354 18 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 4313784 13 0% 54% 31% 8% 0% 8%
2016 4313784 19 5% 63% 32% 0% 0% 0%
2015 4313784 18 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2014 4313784 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 4313784 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%