Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 6 100% 100% 0%
2021 3 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%
2019 2 100% 100% 0%
2018 3 100% 100% 0%
2017 4 100% 100% 0%
2016 6 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4317133 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 40
  100%
  100%
  0%
2021 4310920 1
  100%
  100%
  0%
4317133 1
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4310920 1
  100%
  100%
  0%
2019 4310920 2
  100%
  100%
  0%
2018 4310920 3
  100%
  100%
  0%
2017 4310920 4
  100%
  100%
  0%
2016 4310920 6
  100%
  100%
  0%
2015 4310920 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4317133 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 40 25% 75% 0% 0% 0% 0%
2021 4310920 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
4317133 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 10 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 4310920 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 4310920 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2018 4310920 3 33% 67% 0% 0% 0% 0%
2017 4310920 4 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 4310920 6 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 4310920 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%