Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 95.238% 100% 4.762%
2021 21 90.476% 100% 9.524%
2020 27 92.593% 100% 7.407%
2019 37 97.297% 97.297% 0%
2018 24 95.833% 95.833% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313228 21
  95%
  100%
  5%
2021 4313228 19
  95%
  100%
  5%
1354 20
  50%
  100%
  50%
2020 4313228 26
  92%
  100%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 4313228 33
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 30
  67%
  67%
  0%
2018 4313228 23
  96%
  96%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313228 21 5% 5% 62% 24% 0% 5%
2021 4313228 19 5% 0% 53% 37% 0% 5%
1354 20 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2020 4313228 26 0% 4% 58% 31% 0% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313228 33 3% 9% 67% 21% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 30 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2018 4313228 23 0% 17% 57% 22% 4% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%