Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%
2020 2 100% 100% 0%
2019 1 0% 0% 100%
2018 1 100% 100% 0%
2016 1 0% 0% 100%
2015 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500246 76
  45%
  68%
  34%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  0%
  0%
  100%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2021 2500246 36
  61%
  88%
  31%
2500239 2
  50%
  100%
  50%
2020 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500246 44
  73%
  82%
  11%
2019 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500246 27
  96%
  100%
  4%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500259 2
  100%
  100%
  0%
2500246 29
  83%
  100%
  17%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500246 33
  82%
  100%
  18%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500246 27
  89%
  96%
  7%
2501233 1
  0%
  0%
  100%
2500502 1
  0%
  0%
  100%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 1
  0%
  0%
  0%
2500246 35
  89%
  97%
  9%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500246 32
  94%
  100%
  6%
2500173 2
  50%
  100%
  50%
2013 2500246 47
  89%
  100%
  11%
2500261 1
  0%
  0%
  100%
2012 2500246 60
  87%
  91%
  5%
2011 2500246 37
  89%
  92%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500246 76 1% 0% 13% 24% 21% 34%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500246 36 6% 3% 17% 31% 8% 31%
2500239 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2020 2500256 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 44 5% 2% 16% 50% 16% 11%
2019 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500246 27 7% 63% 22% 4% 0% 4%
2500239 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500261 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500259 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2500246 29 3% 38% 38% 3% 0% 17%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500259 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 33 3% 36% 24% 18% 0% 18%
2502758 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500246 27 7% 11% 59% 11% 4% 7%
2501233 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500502 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500256 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500246 35 6% 14% 49% 20% 3% 9%
2500173 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500246 32 3% 22% 50% 19% 0% 6%
2500173 2 50% 0% 0% 0% 0% 50%
2013 2500246 47 4% 21% 53% 11% 0% 11%
2500261 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2012 2500246 60 3% 15% 40% 28% 8% 5%
2011 2500246 37 8% 14% 41% 27% 8% 3%