Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2502533 1
  0%
  0%
  100%
2500246 76
  75%
  93%
  20%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 90
  53%
  70%
  23%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500502 1
  0%
  0%
  0%
2020 2501573 1
  100%
  100%
  0%
2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500246 63
  48%
  62%
  24%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500246 43
  84%
  100%
  16%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500259 2
  50%
  100%
  50%
2500246 42
  86%
  100%
  14%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500246 51
  75%
  83%
  10%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 42
  76%
  82%
  7%
2502442 1
  0%
  0%
  100%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2015 2500246 47
  60%
  72%
  17%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500246 44
  68%
  75%
  9%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500246 40
  95%
  100%
  5%
2500173 2
  100%
  100%
  0%
2012 2500246 55
  80%
  90%
  11%
2011 2500246 68
  84%
  93%
  10%
2010 2500246 44
  68%
  81%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502533 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500246 76 5% 4% 32% 34% 5% 20%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500246 90 1% 1% 19% 32% 23% 23%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500502 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2501573 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 63 0% 3% 22% 22% 29% 24%
2500097 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500246 43 0% 14% 44% 26% 0% 16%
2500248 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500256 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500259 2 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2500246 42 5% 38% 31% 12% 0% 14%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500246 51 4% 4% 35% 31% 16% 10%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500246 42 5% 12% 19% 40% 17% 7%
2502442 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 64 0% 25% 25% 25% 0% 25%
2015 2500246 47 9% 11% 13% 28% 23% 17%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500246 44 7% 11% 9% 41% 23% 9%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 40 3% 33% 30% 30% 0% 5%
2500173 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2012 2500246 55 2% 13% 33% 33% 9% 11%
2011 2500246 68 0% 26% 35% 22% 6% 10%
2010 2500246 44 7% 0% 16% 45% 16% 16%