Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 4
  100%
  100%
  0%
2503868 1
  100%
  100%
  0%
2503878 52
  100%
  100%
  0%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 160
  60%
  75%
  20%
2021 2503878 1
  100%
  100%
  0%
2020 2503878 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2503868 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503878 52 6% 12% 50% 33% 0% 0%
2500246 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503778 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 160 0% 0% 50% 10% 20% 20%
2021 2503878 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2503878 32 6% 3% 75% 16% 0% 0%