UAB

Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres ( Suprimit )

Dades DGU
  • DGU000001647 Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 67% 100% 33%
2018 57% 100% 43%
2017 90% 90% 0%
2016 91% 91% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2019 0 0 50 50 0
2018 25 0 25 50 0
2017 2 22 47 19 10
2016 1 19 53 19 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np