Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 0%
0h
0%
0h
0%
0h
75%
73h
25%
24h
0%
0h
97h
2018 0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
100%
146h
146h
2017 0%
0h
1%
4h
5%
16h
0%
0h
14%
42h
80%
246h
308h
2016 0%
0h
1%
4h
5%
16h
0%
0h
0%
0h
94%
332h
352h