UAB

Màster Universitari en Dret Públic i Processos d'Integració Multinivell ( Suprimit )

Dades DGU
  • DGU000001594 Màster Universitari en Dret Públic i de la Integració
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2015 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2015 3 8 89 0 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np