Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2015 37%
110h
0%
0h
39%
116h
4%
12h
13%
38h
8%
24h
300h