Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 45 95.556% 100% 4.444%
2021 54 100% 100% 0%
2020 49 100% 100% 0%
2019 46 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 72
  89%
  100%
  11%
7000911 16
  100%
  100%
  0%
2503778 45
  96%
  100%
  4%
1353 448
  79%
  88%
  11%
2021 2500259 76
  84%
  93%
  9%
7000911 17
  94%
  94%
  0%
2503778 54
  100%
  100%
  0%
1353 272
  82%
  93%
  12%
2020 2500259 84
  93%
  95%
  2%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503778 49
  100%
  100%
  0%
1353 176
  82%
  90%
  9%
2019 2500259 107
  96%
  100%
  4%
2503778 46
  100%
  100%
  0%
1355 56
  100%
  100%
  0%
1353 160
  70%
  100%
  30%
2018 2500259 92
  85%
  91%
  7%
1353 208
  92%
  100%
  8%
2017 2500259 89
  88%
  92%
  4%
1355 84
  67%
  67%
  0%
1353 320
  80%
  84%
  5%
1354 10
  0%
  0%
  0%
2016 2500259 1
  0%
  0%
  100%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 336
  67%
  78%
  14%
2015 2500259 114
  88%
  95%
  8%
2014 2500259 124
  91%
  97%
  6%
2013 2500259 99
  91%
  95%
  4%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500259 111
  78%
  84%
  6%
2011 2500259 93
  80%
  87%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 72 1% 1% 36% 50% 0% 11%
7000911 16 0% 6% 44% 44% 0% 0%
2503778 45 0% 0% 64% 31% 0% 4%
1353 448 0% 4% 14% 61% 11% 11%
2021 2500259 76 1% 1% 25% 57% 7% 9%
7000911 17 0% 6% 47% 41% 6% 0%
2503778 54 2% 7% 61% 30% 0% 0%
1353 272 6% 12% 18% 47% 6% 12%
2020 2500259 84 0% 6% 46% 40% 5% 2%
7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503778 49 2% 18% 71% 8% 0% 0%
1353 176 0% 18% 27% 36% 9% 9%
2019 2500259 107 2% 5% 47% 43% 0% 4%
2503778 46 2% 17% 61% 20% 0% 0%
1355 56 0% 0% 25% 75% 0% 0%
1353 160 0% 10% 30% 30% 0% 30%
2018 2500259 92 1% 2% 25% 57% 9% 7%
1353 208 0% 15% 46% 31% 0% 8%
2017 2500259 89 0% 7% 27% 54% 8% 4%
1355 84 0% 17% 50% 0% 33% 0%
1353 320 5% 5% 20% 50% 15% 5%
1354 10 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500259 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 336 0% 10% 29% 29% 19% 14%
2015 2500259 114 1% 4% 32% 51% 4% 8%
2014 2500259 124 1% 10% 40% 40% 2% 6%
2013 2500259 99 1% 1% 30% 59% 5% 4%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500259 111 1% 3% 15% 59% 15% 6%
2011 2500259 93 3% 1% 20% 55% 12% 9%