Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 41 97.561% 100% 2.439%
2021 52 98.077% 100% 1.923%
2020 50 100% 100% 0%
2019 44 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 8
  75%
  100%
  25%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503778 41
  98%
  100%
  2%
1353 480
  80%
  92%
  13%
2021 2500259 14
  79%
  100%
  21%
2503778 52
  98%
  100%
  2%
1353 160
  90%
  90%
  0%
2020 2503778 50
  100%
  100%
  0%
1353 176
  91%
  100%
  9%
2019 2500259 9
  56%
  83%
  33%
2503778 44
  100%
  100%
  0%
1355 70
  80%
  100%
  20%
1353 464
  76%
  100%
  24%
2018 2500259 6
  83%
  83%
  0%
1353 480
  50%
  50%
  0%
2017 2500259 13
  69%
  69%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 736
  52%
  63%
  17%
1354 10
  0%
  0%
  0%
2016 2500259 2
  0%
  0%
  50%
1353 704
  64%
  78%
  18%
2015 2500259 14
  79%
  92%
  14%
2014 2500259 4
  50%
  100%
  50%
2013 2500259 9
  89%
  89%
  0%
2012 2500259 43
  74%
  86%
  14%
2011 2500259 4
  50%
  67%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 8 13% 13% 13% 38% 0% 25%
7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503778 41 5% 0% 71% 22% 0% 2%
1353 480 0% 0% 37% 43% 7% 13%
2021 2500259 14 0% 0% 29% 50% 0% 21%
2503778 52 2% 4% 63% 29% 0% 2%
1353 160 10% 0% 40% 40% 10% 0%
2020 2503778 50 6% 2% 76% 16% 0% 0%
1353 176 0% 0% 36% 55% 0% 9%
2019 2500259 9 0% 0% 44% 11% 11% 33%
2503778 44 5% 9% 73% 14% 0% 0%
1355 70 0% 0% 20% 60% 0% 20%
1353 464 0% 3% 48% 24% 0% 24%
2018 2500259 6 17% 0% 33% 33% 17% 0%
1353 480 0% 3% 20% 27% 50% 0%
2017 2500259 13 0% 8% 38% 15% 31% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 736 4% 4% 26% 17% 30% 17%
1354 10 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500259 2 0% 0% 0% 0% 50% 50%
1353 704 2% 2% 14% 45% 18% 18%
2015 2500259 14 7% 0% 43% 29% 7% 14%
2014 2500259 4 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2013 2500259 9 0% 0% 33% 56% 11% 0%
2012 2500259 43 2% 0% 30% 42% 12% 14%
2011 2500259 4 0% 0% 25% 25% 25% 25%