Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 81.633% 86.957% 6.122%
2021 57 92.982% 94.643% 1.754%
2020 50 86% 89.583% 4%
2019 46 97.826% 97.826% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 113
  56%
  61%
  8%
7000418 17
  94%
  94%
  0%
7000911 23
  91%
  95%
  4%
7001206 2
  100%
  100%
  0%
2503778 49
  82%
  87%
  6%
1353 304
  79%
  83%
  5%
2021 2500259 103
  58%
  65%
  11%
7000418 24
  83%
  91%
  8%
7000911 18
  89%
  89%
  0%
2503778 57
  93%
  95%
  2%
1353 208
  69%
  82%
  15%
2020 2500259 147
  71%
  74%
  4%
7000418 16
  75%
  75%
  0%
7000911 17
  100%
  100%
  0%
2503778 50
  86%
  90%
  4%
1353 128
  62%
  100%
  38%
2019 2500259 128
  55%
  58%
  4%
7000418 21
  90%
  95%
  5%
2503778 46
  98%
  98%
  0%
1353 272
  41%
  54%
  24%
2018 2500259 141
  72%
  77%
  6%
7000418 3
  33%
  50%
  33%
1353 752
  66%
  79%
  17%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 118
  54%
  62%
  13%
1353 976
  74%
  79%
  7%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2016 2500259 5
  80%
  80%
  0%
1353 624
  69%
  90%
  23%
2015 2500259 135
  64%
  71%
  10%
2014 2500259 109
  72%
  81%
  11%
2013 2500259 126
  78%
  84%
  7%
2012 2500259 132
  70%
  79%
  11%
2011 2500259 86
  69%
  82%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 113 1% 0% 13% 35% 36% 8%
7000418 17 6% 12% 53% 24% 6% 0%
7000911 23 0% 13% 30% 48% 4% 4%
7001206 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2503778 49 0% 2% 24% 55% 12% 6%
1353 304 11% 0% 21% 47% 16% 5%
2021 2500259 103 0% 1% 12% 36% 31% 11%
7000418 24 0% 29% 29% 25% 8% 8%
7000911 18 17% 11% 11% 50% 11% 0%
2503778 57 4% 4% 47% 39% 5% 2%
1353 208 0% 8% 23% 38% 15% 15%
2020 2500259 147 0% 0% 20% 44% 25% 4%
7000418 16 13% 13% 25% 25% 25% 0%
7000911 17 0% 0% 29% 71% 0% 0%
2503778 50 2% 4% 64% 16% 10% 4%
1353 128 0% 0% 13% 50% 0% 38%
2019 2500259 128 2% 3% 13% 37% 41% 4%
7000418 21 0% 5% 67% 19% 5% 5%
2503778 46 4% 9% 43% 41% 2% 0%
1353 272 6% 0% 18% 18% 35% 24%
2018 2500259 141 0% 1% 18% 50% 22% 6%
7000418 3 0% 0% 33% 0% 33% 33%
1353 752 0% 4% 36% 26% 17% 17%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500259 118 2% 0% 13% 39% 33% 13%
1353 976 5% 5% 36% 28% 20% 7%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500259 5 0% 20% 20% 40% 20% 0%
1353 624 5% 0% 31% 33% 8% 23%
2015 2500259 135 0% 2% 19% 44% 26% 10%
2014 2500259 109 1% 1% 26% 45% 17% 11%
2013 2500259 126 0% 2% 25% 51% 15% 7%
2012 2500259 132 2% 2% 20% 47% 19% 11%
2011 2500259 86 1% 0% 24% 43% 15% 16%