Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 36 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 36
  86%
  94%
  8%
7000418 2
  100%
  100%
  0%
7000911 3
  100%
  100%
  0%
2503778 15
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2021 2500259 34
  100%
  100%
  0%
7000418 2
  100%
  100%
  0%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503778 36
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500259 49
  98%
  100%
  2%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 48
  96%
  96%
  0%
7000418 2
  100%
  100%
  0%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2018 2500259 38
  100%
  100%
  0%
1353 272
  88%
  100%
  12%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 31
  87%
  93%
  6%
1353 352
  100%
  100%
  0%
2016 1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 528
  97%
  100%
  3%
2015 2500259 45
  93%
  100%
  7%
2014 2500259 35
  100%
  100%
  0%
2013 2500259 42
  95%
  95%
  0%
2012 2500259 19
  89%
  100%
  11%
2011 2500259 40
  92%
  100%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 36 0% 14% 42% 31% 6% 8%
7000418 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
7000911 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2503778 15 7% 27% 47% 20% 0% 0%
1353 80 0% 0% 80% 0% 0% 20%
2021 2500259 34 0% 6% 56% 38% 0% 0%
7000418 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503778 36 6% 44% 25% 25% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2020 2500259 49 0% 22% 61% 14% 0% 2%
2503778 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2019 2500259 48 0% 0% 75% 21% 4% 0%
7000418 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 96 0% 0% 83% 0% 0% 17%
2018 2500259 38 0% 0% 95% 5% 0% 0%
1353 272 0% 0% 71% 18% 0% 12%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500259 31 0% 3% 65% 19% 6% 6%
1353 352 0% 0% 68% 32% 0% 0%
2016 1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 528 0% 6% 73% 18% 0% 3%
2015 2500259 45 4% 0% 51% 38% 0% 7%
2014 2500259 35 3% 3% 46% 49% 0% 0%
2013 2500259 42 2% 12% 29% 52% 5% 0%
2012 2500259 19 5% 0% 42% 42% 0% 11%
2011 2500259 40 0% 3% 38% 53% 0% 8%