Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 92.308% 100% 7.692%
2021 15 93.333% 100% 6.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 40
  90%
  97%
  8%
7000418 3
  100%
  100%
  0%
2503778 13
  92%
  100%
  8%
1353 368
  83%
  100%
  17%
2021 2500259 39
  95%
  100%
  5%
7000418 10
  90%
  100%
  10%
2503778 15
  93%
  100%
  7%
1353 496
  71%
  79%
  10%
2020 2500259 45
  91%
  98%
  7%
7000418 3
  100%
  100%
  0%
1353 336
  90%
  100%
  10%
2019 2500259 48
  100%
  100%
  0%
1355 70
  60%
  100%
  40%
1353 608
  82%
  100%
  18%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 51
  96%
  100%
  4%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
1353 736
  91%
  100%
  9%
2017 2500259 48
  96%
  100%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 784
  80%
  89%
  10%
2016 2500259 2
  50%
  100%
  50%
1353 976
  87%
  87%
  0%
2015 2500259 49
  96%
  98%
  2%
2014 2500259 51
  82%
  89%
  8%
2013 2500259 59
  95%
  100%
  5%
2012 2500259 48
  100%
  100%
  0%
2011 2500259 5
  60%
  75%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 40 3% 3% 53% 33% 3% 8%
7000418 3 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2503778 13 8% 23% 62% 0% 0% 8%
1353 368 4% 0% 35% 43% 0% 17%
2021 2500259 39 5% 10% 64% 15% 0% 5%
7000418 10 0% 40% 50% 0% 0% 10%
2503778 15 7% 27% 47% 13% 0% 7%
1353 496 3% 3% 32% 32% 19% 10%
2020 2500259 45 4% 13% 60% 13% 2% 7%
7000418 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
1353 336 10% 5% 52% 24% 0% 10%
2019 2500259 48 6% 21% 58% 15% 0% 0%
1355 70 0% 0% 20% 40% 0% 40%
1353 608 3% 3% 66% 11% 0% 18%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500259 51 4% 12% 61% 20% 0% 4%
7000418 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 736 0% 2% 54% 35% 0% 9%
2017 2500259 48 2% 6% 65% 23% 0% 4%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 784 4% 4% 39% 33% 10% 10%
2016 2500259 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
1353 976 0% 0% 36% 51% 13% 0%
2015 2500259 49 8% 4% 67% 16% 2% 2%
2014 2500259 51 2% 0% 37% 43% 10% 8%
2013 2500259 59 5% 0% 36% 54% 0% 5%
2012 2500259 48 4% 4% 31% 60% 0% 0%
2011 2500259 5 0% 0% 40% 20% 20% 20%