Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 57 100% 100% 0%
2021 40 97.5% 100% 2.5%
2020 44 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 13
  85%
  100%
  15%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
7000911 2
  100%
  100%
  0%
2503778 57
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2021 2500259 20
  95%
  95%
  0%
2503778 40
  98%
  100%
  2%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2020 2500259 29
  97%
  100%
  3%
2503778 44
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 28
  86%
  100%
  14%
1353 144
  78%
  100%
  22%
2018 2500259 17
  88%
  100%
  12%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2017 2500259 23
  100%
  100%
  0%
1353 400
  76%
  90%
  16%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
1353 256
  88%
  93%
  6%
2015 2500259 37
  92%
  97%
  5%
2014 2500259 31
  94%
  97%
  3%
2013 2500259 53
  91%
  94%
  4%
2012 2500259 30
  100%
  100%
  0%
2011 2500259 5
  20%
  100%
  80%
4311311 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 13 0% 23% 31% 31% 0% 15%
7000418 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000911 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2503778 57 2% 12% 67% 18% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2021 2500259 20 0% 0% 30% 65% 5% 0%
2503778 40 3% 13% 65% 18% 0% 3%
1353 96 0% 0% 83% 0% 0% 17%
2020 2500259 29 0% 10% 69% 17% 0% 3%
2503778 44 0% 7% 91% 2% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500259 28 0% 7% 54% 25% 0% 14%
1353 144 0% 22% 11% 44% 0% 22%
2018 2500259 17 6% 6% 59% 12% 0% 12%
1353 80 0% 0% 60% 20% 0% 20%
2017 2500259 23 4% 0% 65% 30% 0% 0%
1353 400 0% 8% 64% 4% 8% 16%
2016 2500259 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
1353 256 0% 6% 56% 25% 6% 6%
2015 2500259 37 0% 3% 51% 38% 3% 5%
2014 2500259 31 0% 3% 23% 68% 3% 3%
2013 2500259 53 0% 15% 47% 28% 6% 4%
2012 2500259 30 3% 13% 77% 7% 0% 0%
2011 2500259 5 0% 0% 0% 20% 0% 80%
4311311 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%