Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 51 98.039% 98.039% 0%
2021 40 100% 100% 0%
2020 45 97.778% 100% 2.222%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 38
  84%
  86%
  3%
7000418 2
  100%
  100%
  0%
7000911 4
  75%
  100%
  25%
2503778 51
  98%
  98%
  0%
1353 224
  93%
  93%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 36
  86%
  94%
  8%
7000418 8
  88%
  100%
  12%
2503778 40
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2020 2500259 40
  80%
  89%
  10%
7000418 5
  100%
  100%
  0%
2503778 45
  98%
  100%
  2%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2019 2500259 42
  98%
  100%
  2%
7000418 3
  100%
  100%
  0%
1353 128
  88%
  88%
  0%
2018 2500259 39
  92%
  97%
  5%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 224
  71%
  91%
  21%
2017 2500259 42
  93%
  98%
  5%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 384
  92%
  100%
  8%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2500259 2
  0%
  0%
  100%
1353 336
  90%
  95%
  5%
2015 2500259 45
  93%
  93%
  0%
2014 2500259 53
  77%
  87%
  11%
2013 2500259 49
  90%
  100%
  10%
2012 2500259 45
  98%
  100%
  2%
2011 2500259 7
  71%
  100%
  29%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 38 3% 13% 50% 18% 13% 3%
7000418 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
7000911 4 25% 50% 0% 0% 0% 25%
2503778 51 2% 31% 53% 8% 2% 0%
1353 224 0% 0% 71% 21% 7% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500259 36 0% 3% 42% 42% 6% 8%
7000418 8 0% 25% 38% 25% 0% 13%
2503778 40 5% 18% 60% 18% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2020 2500259 40 0% 3% 25% 53% 10% 10%
7000418 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2503778 45 2% 9% 69% 18% 0% 2%
1353 80 0% 0% 20% 60% 0% 20%
2019 2500259 42 5% 19% 60% 14% 0% 2%
7000418 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
1353 128 0% 13% 63% 13% 13% 0%
2018 2500259 39 0% 8% 46% 38% 3% 5%
7000418 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 224 14% 7% 36% 14% 7% 21%
2017 2500259 42 0% 7% 57% 29% 2% 5%
1355 28 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 384 0% 8% 54% 29% 0% 8%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500259 2 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 336 0% 14% 48% 29% 5% 5%
2015 2500259 45 4% 4% 60% 24% 7% 0%
2014 2500259 53 0% 6% 28% 43% 11% 11%
2013 2500259 49 4% 6% 39% 41% 0% 10%
2012 2500259 45 2% 11% 53% 31% 0% 2%
2011 2500259 7 0% 0% 14% 57% 0% 29%