Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 93.878% 95.833% 2.041%
2021 44 95.455% 97.674% 2.273%
2020 43 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 21
  86%
  90%
  5%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503778 49
  94%
  96%
  2%
1353 256
  69%
  69%
  0%
2021 2500259 1
  0%
  0%
  100%
2503778 44
  95%
  98%
  2%
1353 176
  82%
  90%
  9%
2020 2500259 24
  92%
  96%
  4%
2503778 43
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2019 2500259 19
  95%
  95%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 26
  92%
  100%
  8%
1353 192
  92%
  100%
  8%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2017 2500259 17
  94%
  100%
  6%
1353 272
  82%
  100%
  18%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 224
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 39
  85%
  89%
  5%
2014 2500259 35
  91%
  100%
  9%
2013 2500259 38
  95%
  97%
  3%
2012 2500259 15
  87%
  93%
  7%
2011 2500259 34
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 21 5% 5% 29% 48% 10% 5%
7000418 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000911 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2503778 49 2% 14% 47% 27% 4% 2%
1353 256 0% 0% 50% 19% 31% 0%
2021 2500259 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2503778 44 5% 16% 55% 20% 2% 2%
1353 176 9% 0% 64% 9% 9% 9%
2020 2500259 24 4% 4% 42% 42% 4% 4%
2503778 43 0% 2% 84% 14% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500259 19 5% 11% 58% 21% 5% 0%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2018 2500259 26 4% 15% 58% 15% 0% 8%
1353 192 0% 8% 50% 33% 0% 8%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500259 17 0% 0% 88% 6% 0% 6%
1353 272 0% 0% 76% 6% 0% 18%
2016 2500259 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 224 0% 7% 79% 14% 0% 0%
2015 2500259 39 0% 3% 41% 41% 10% 5%
2014 2500259 35 6% 3% 49% 34% 0% 9%
2013 2500259 38 5% 8% 63% 18% 3% 3%
2012 2500259 15 0% 20% 47% 20% 7% 7%
2011 2500259 34 0% 3% 76% 18% 0% 3%