Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 52 90.385% 97.917% 7.692%
2021 50 94% 97.917% 4%
2020 51 94.118% 100% 5.882%
2019 53 92.453% 100% 7.547%
2018 53 92.453% 98% 5.66%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 87
  77%
  93%
  17%
7000911 1
  0%
  0%
  0%
7001206 19
  95%
  100%
  5%
2503778 52
  90%
  98%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 85
  91%
  96%
  6%
7000418 19
  95%
  95%
  0%
7000911 23
  96%
  100%
  4%
2503778 50
  94%
  98%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 100
  87%
  100%
  13%
7000418 22
  95%
  100%
  5%
7000911 22
  100%
  100%
  0%
2503778 51
  94%
  100%
  6%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 96
  89%
  100%
  11%
7000418 20
  95%
  100%
  5%
7000911 21
  95%
  100%
  5%
2503778 53
  92%
  100%
  8%
1353 64
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 98
  82%
  87%
  6%
7000418 18
  100%
  100%
  0%
7000911 21
  95%
  95%
  0%
1402 21
  100%
  100%
  0%
2503778 53
  92%
  98%
  6%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2017 2500259 121
  91%
  96%
  5%
2016 1353 64
  75%
  100%
  25%
2015 2500259 127
  81%
  91%
  11%
2014 2500259 127
  82%
  90%
  9%
2013 2500259 144
  72%
  84%
  15%
2012 2500259 150
  78%
  86%
  9%
2011 2500259 145
  77%
  87%
  12%
2010 2500259 151
  81%
  98%
  17%
2009 2500259 129
  68%
  83%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 87 0% 3% 31% 43% 6% 17%
7000911 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
7001206 19 0% 11% 63% 21% 0% 5%
2503778 52 0% 8% 54% 29% 2% 8%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500259 85 0% 5% 39% 47% 4% 6%
7000418 19 5% 0% 47% 42% 5% 0%
7000911 23 4% 17% 61% 13% 0% 4%
2503778 50 2% 4% 54% 34% 2% 4%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500259 100 0% 1% 36% 50% 0% 13%
7000418 22 0% 5% 68% 23% 0% 5%
7000911 22 0% 0% 68% 32% 0% 0%
2503778 51 2% 2% 63% 27% 0% 6%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2019 2500259 96 0% 1% 44% 44% 0% 11%
7000418 20 0% 10% 75% 10% 0% 5%
7000911 21 0% 0% 71% 24% 0% 5%
2503778 53 2% 0% 74% 17% 0% 8%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500259 98 0% 0% 22% 59% 12% 6%
7000418 18 6% 0% 67% 28% 0% 0%
7000911 21 5% 14% 57% 19% 5% 0%
1402 21 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2503778 53 2% 2% 57% 32% 2% 6%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 80 0% 0% 40% 40% 0% 20%
2017 2500259 121 0% 3% 36% 52% 4% 5%
2016 1353 64 0% 25% 50% 0% 0% 25%
2015 2500259 127 2% 2% 43% 35% 8% 11%
2014 2500259 127 1% 2% 43% 37% 9% 9%
2013 2500259 144 5% 6% 38% 24% 13% 15%
2012 2500259 150 3% 8% 39% 28% 13% 9%
2011 2500259 145 6% 4% 37% 30% 12% 12%
2010 2500259 151 5% 13% 30% 33% 2% 17%
2009 2500259 129 3% 2% 16% 47% 14% 18%