Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 100% 100% 0%
2021 43 95.349% 95.349% 0%
2020 45 97.778% 100% 2.222%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503778 47
  100%
  100%
  0%
1353 448
  89%
  100%
  11%
2021 2500259 13
  54%
  88%
  38%
2503778 43
  95%
  95%
  0%
1353 352
  73%
  76%
  5%
2020 2503778 45
  98%
  100%
  2%
1353 192
  75%
  100%
  25%
2019 2500259 18
  89%
  94%
  6%
1353 160
  50%
  83%
  40%
2018 2500259 12
  75%
  82%
  8%
1353 16
  0%
  0%
  0%
1354 20
  50%
  100%
  50%
2017 2500259 17
  65%
  100%
  35%
1353 160
  90%
  90%
  0%
2016 1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 28
  71%
  80%
  11%
2014 2500259 38
  71%
  93%
  24%
2013 2500259 19
  74%
  93%
  21%
2012 2500259 8
  88%
  100%
  12%
2011 2500259 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2503778 47 0% 6% 60% 30% 0% 0%
1353 448 0% 0% 11% 79% 0% 11%
2021 2500259 13 0% 0% 15% 38% 8% 38%
2503778 43 0% 9% 35% 51% 5% 0%
1353 352 0% 0% 32% 41% 23% 5%
2020 2503778 45 2% 2% 80% 13% 0% 2%
1353 192 0% 8% 58% 8% 0% 25%
2019 2500259 18 0% 6% 39% 44% 6% 6%
1353 160 0% 0% 0% 50% 10% 40%
2018 2500259 12 0% 0% 50% 25% 17% 8%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1354 20 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2017 2500259 17 0% 6% 6% 53% 0% 35%
1353 160 0% 0% 50% 40% 10% 0%
2016 1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500259 28 4% 0% 14% 54% 18% 11%
2014 2500259 38 3% 0% 39% 29% 5% 24%
2013 2500259 19 0% 5% 42% 26% 5% 21%
2012 2500259 8 0% 0% 50% 38% 0% 13%
2011 2500259 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%