Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 45 95.556% 97.727% 2.222%
2021 51 100% 100% 0%
2020 48 100% 100% 0%
2019 48 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 14
  93%
  93%
  0%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
7001206 21
  100%
  100%
  0%
2503778 45
  96%
  98%
  2%
1353 208
  85%
  92%
  8%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 28
  93%
  96%
  4%
7000418 2
  100%
  100%
  0%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503778 51
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 43
  98%
  100%
  2%
2503778 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 21
  90%
  95%
  5%
2503778 48
  100%
  100%
  0%
1353 176
  91%
  91%
  0%
2018 2500259 28
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 17
  88%
  94%
  6%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 32
  88%
  97%
  9%
2014 2500259 23
  96%
  96%
  0%
2013 2500259 22
  77%
  100%
  23%
2012 2500259 17
  47%
  89%
  47%
2011 2500259 18
  72%
  93%
  22%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 14 0% 7% 29% 57% 7% 0%
7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7001206 21 14% 10% 57% 19% 0% 0%
2503778 45 2% 4% 82% 7% 2% 2%
1353 208 0% 0% 62% 23% 8% 8%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500259 28 0% 4% 46% 43% 4% 4%
7000418 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000911 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2503778 51 8% 6% 73% 14% 0% 0%
1353 64 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2020 2500259 43 2% 26% 65% 5% 0% 2%
2503778 48 6% 27% 63% 4% 0% 0%
2019 2500259 21 5% 0% 71% 14% 5% 5%
2503778 48 0% 0% 92% 8% 0% 0%
1353 176 0% 0% 64% 27% 9% 0%
2018 2500259 28 7% 29% 50% 11% 0% 4%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 2500259 17 12% 41% 29% 6% 6% 6%
1353 80 0% 20% 40% 0% 0% 40%
2016 2500259 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500259 32 0% 0% 66% 22% 3% 9%
2014 2500259 23 9% 9% 43% 35% 4% 0%
2013 2500259 22 5% 9% 32% 32% 0% 23%
2012 2500259 17 0% 18% 6% 24% 6% 47%
2011 2500259 18 6% 6% 33% 28% 6% 22%