Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 44 97.727% 97.727% 0%
2021 50 100% 100% 0%
2020 48 100% 100% 0%
2019 47 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 24
  92%
  92%
  0%
2503778 44
  98%
  98%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 27
  100%
  100%
  0%
2503778 50
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 28
  93%
  100%
  7%
2503778 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 15
  73%
  92%
  20%
2503778 47
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 30
  100%
  100%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 25
  92%
  92%
  0%
1353 208
  77%
  77%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
1353 240
  93%
  93%
  0%
2015 2500259 29
  86%
  100%
  14%
2014 2500259 32
  84%
  90%
  6%
2013 2500259 23
  91%
  100%
  9%
2012 2500259 34
  85%
  97%
  12%
2011 2500259 3
  67%
  67%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 24 0% 0% 58% 33% 8% 0%
2503778 44 0% 2% 89% 7% 2% 0%
1353 96 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2021 2500259 27 0% 7% 85% 7% 0% 0%
2503778 50 0% 8% 84% 8% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500259 28 0% 14% 71% 7% 0% 7%
2503778 48 0% 15% 85% 0% 0% 0%
2019 2500259 15 0% 13% 33% 27% 7% 20%
2503778 47 2% 15% 66% 17% 0% 0%
1353 96 0% 33% 50% 17% 0% 0%
2018 2500259 30 0% 3% 87% 10% 0% 0%
1353 112 0% 14% 71% 14% 0% 0%
2017 2500259 25 0% 20% 52% 20% 8% 0%
1353 208 0% 15% 62% 0% 23% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500259 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 240 0% 13% 73% 7% 7% 0%
2015 2500259 29 3% 28% 31% 24% 0% 14%
2014 2500259 32 6% 0% 9% 69% 9% 6%
2013 2500259 23 4% 22% 35% 30% 0% 9%
2012 2500259 34 3% 0% 15% 68% 3% 12%
2011 2500259 3 0% 0% 67% 0% 33% 0%