Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 37
  97%
  100%
  3%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2021 2500256 49
  94%
  100%
  6%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 56
  100%
  100%
  0%
2501230 1
  100%
  100%
  0%
2500246 2
  50%
  100%
  50%
2500502 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 48
  98%
  100%
  2%
2500259 2
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 39
  95%
  100%
  5%
2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500502 1
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  0%
  0%
  100%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500256 47
  81%
  86%
  6%
2500262 2
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2500256 33
  88%
  94%
  6%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500798 2
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  0%
  0%
  100%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 37
  86%
  100%
  14%
2500245 1
  0%
  0%
  100%
2500890 2
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500256 34
  94%
  94%
  0%
2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500247 1
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 3
  100%
  100%
  0%
2012 2500256 5
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 37 5% 11% 41% 41% 0% 3%
2500246 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502443 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2503778 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1355 28 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500256 49 2% 6% 57% 29% 0% 6%
2500261 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2500256 56 7% 34% 48% 11% 0% 0%
2501230 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 2 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2500502 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500256 48 4% 4% 75% 15% 0% 2%
2500259 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 39 3% 5% 33% 54% 0% 5%
2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500502 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2017 2500256 47 4% 17% 38% 21% 13% 6%
2500262 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 33% 0%
2016 2500256 33 6% 0% 48% 33% 6% 6%
2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500798 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500261 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 28 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500256 37 5% 14% 35% 32% 0% 14%
2500245 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500890 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2500256 34 0% 3% 47% 44% 6% 0%
2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500247 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500256 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2012 2500256 5 0% 40% 0% 40% 0% 20%