Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 40 30
2010 61 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 78.1% %
2011 86.77% 94.15%
2010 89.12% 93%
2009 88.43% 89.63%
2008 82.04% 91.27%
2007 72.73% 75.1%
2006 78.54% 78.54%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats