Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 14%
1h
57%
4h
14%
1h
0%
0h
0%
0h
14%
1h
7h
2011 28%
216h
53%
414h
13%
101h
1%
9h
0%
2h
4%
34h
776h
2010 34%
336h
47%
462h
18%
179h
0%
0h
0%
2h
1%
13h
991h
2009 23%
147h
63%
395h
10%
64h
1%
6h
0%
3h
2%
13h
627h
2008 20%
119h
55%
326h
12%
68h
2%
14h
0%
0h
11%
62h
588h
2007 19%
112h
60%
361h
5%
33h
9%
55h
0%
0h
7%
43h
604h
2006 26%
159h
47%
284h
0%
0h
12%
75h
0%
0h
15%
88h
606h