Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 84 30
2022 92 30
2021 57 30
2020 71 30
2019 73 30
2018 93 30
2017 94 30
2016 90 30
2015 76 30
2014 52 30
2013 52 30
2012 55 30