Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 7%
33h
9%
41h
22%
101h
0%
0h
2%
10h
60%
275h
460h
2021 7%
42h
15%
94h
17%
104h
0%
0h
44%
278h
18%
110h
627h
2020 20%
52h
22%
57h
30%
78h
0%
0h
12%
31h
17%
45h
263h
2019 19%
55h
20%
57h
57%
162h
0%
0h
1%
3h
4%
11h
286h
2018 21%
57h
17%
47h
55%
152h
0%
0h
4%
10h
4%
11h
276h
2017 24%
92h
10%
40h
57%
218h
0%
0h
3%
10h
6%
21h
381h
2016 27%
99h
11%
40h
59%
220h
0%
0h
1%
5h
2%
8h
371h
2015 33%
181h
12%
65h
43%
241h
0%
0h
12%
69h
0%
0h
556h
2014 33%
132h
4%
18h
45%
180h
0%
0h
2%
10h
16%
63h
402h
2013 45%
149h
0%
0h
36%
118h
0%
0h
6%
20h
13%
42h
328h
2012 20%
53h
11%
28h
62%
162h
0%
0h
0%
0h
7%
19h
263h