Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedràtic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedràtic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedràtic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 0%
0h
21%
126h
15%
94h
0%
0h
35%
211h
29%
177h
609h
2018 0%
0h
29%
273h
15%
136h
0%
0h
18%
168h
38%
356h
932h
2017 0%
0h
20%
125h
17%
110h
0%
0h
52%
331h
10%
66h
632h
2016 2%
14h
27%
193h
21%
154h
0%
0h
43%
307h
7%
53h
721h
2015 0%
0h
52%
400h
9%
73h
0%
0h
27%
206h
12%
91h
770h