Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 97.959% 100% 2.041%
2021 56 94.643% 98.148% 3.571%
2020 62 100% 100% 0%
2019 54 98.148% 100% 1.852%
2018 45 100% 100% 0%
2017 60 98.333% 100% 1.667%
2016 64 87.5% 87.5% 0%
2015 66 98.485% 100% 1.515%
2014 55 83.636% 88.462% 5.455%
2013 65 96.923% 100% 3.077%
2012 67 95.522% 100% 4.478%
2011 55 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500261 49
  98%
  100%
  2%
4313815 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500261 56
  95%
  98%
  4%
4313815 2
  50%
  100%
  50%
2020 2500261 62
  100%
  100%
  0%
2019 2500261 54
  98%
  100%
  2%
4313815 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500261 45
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500261 60
  98%
  100%
  2%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500261 64
  88%
  88%
  0%
4313815 4
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500261 66
  98%
  100%
  2%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500261 55
  84%
  88%
  5%
4313815 2
  100%
  100%
  0%
2013 2500261 65
  97%
  100%
  3%
2012 2500261 67
  96%
  100%
  4%
2011 2500261 55
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500261 49 0% 2% 73% 22% 0% 2%
4313815 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500261 56 4% 0% 63% 29% 2% 4%
4313815 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2020 2500261 62 0% 2% 81% 18% 0% 0%
2019 2500261 54 4% 22% 70% 2% 0% 2%
4313815 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500261 45 2% 4% 80% 13% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500261 60 3% 23% 72% 0% 0% 2%
4313815 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500261 64 0% 0% 27% 61% 13% 0%
4313815 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500261 66 0% 3% 70% 26% 0% 2%
4313815 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2014 2500261 55 2% 2% 42% 38% 11% 5%
4313815 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2013 2500261 65 5% 14% 69% 9% 0% 3%
2012 2500261 67 3% 12% 43% 37% 0% 4%
2011 2500261 55 0% 11% 67% 22% 0% 0%