Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97.42% 97.33%
2021 94.91% 94.77%
2020 97.76% 97.76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats