Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 100% 100% 0%
2021 9 100% 100% 0%
2020 10 100% 100% 0%
2019 7 100% 100% 0%
2018 9 100% 100% 0%
2017 13 100% 100% 0%
2016 10 100% 100% 0%
2015 9 100% 100% 0%
2014 9 100% 100% 0%
2013 10 100% 100% 0%
2012 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313473 8
  100%
  100%
  0%
2021 4313473 9
  100%
  100%
  0%
2020 4313473 10
  100%
  100%
  0%
2019 4313473 7
  100%
  100%
  0%
2018 4313473 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313473 13
  100%
  100%
  0%
2016 4313473 10
  100%
  100%
  0%
2015 4313473 9
  100%
  100%
  0%
2014 4313473 9
  100%
  100%
  0%
2013 4313473 10
  100%
  100%
  0%
2012 4313473 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313473 8 0% 13% 75% 13% 0% 0%
2021 4313473 9 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313473 10 0% 30% 70% 0% 0% 0%
2019 4313473 7 14% 57% 14% 14% 0% 0%
2018 4313473 9 11% 67% 22% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 4313473 13 0% 62% 38% 0% 0% 0%
2016 4313473 10 0% 60% 30% 10% 0% 0%
2015 4313473 9 11% 33% 56% 0% 0% 0%
2014 4313473 9 11% 22% 67% 0% 0% 0%
2013 4313473 10 10% 30% 50% 10% 0% 0%
2012 4313473 7 0% 0% 86% 14% 0% 0%