Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 280 40
2022 207 40
2021 201 40
2020 240 40
2019 236 40
2018 258 40
2017 346 40
2016 294 40
2015 189 40
2014 164 40
2013 109 40
2012 124 40
2011 91 40