Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2019 4 100% 100% 0%
2018 3 100% 100% 0%
2017 3 33.333% 50% 33.333%
2016 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313335 22
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 4313335 19
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313335 23
  87%
  95%
  9%
2019 4313335 25
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 40
  100%
  100%
  0%
2018 4313335 29
  93%
  100%
  7%
1353 64
  100%
  100%
  0%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2017 4313335 29
  93%
  96%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 30
  33%
  50%
  33%
2016 4313335 22
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2015 4313335 32
  91%
  97%
  6%
2014 4313335 22
  100%
  100%
  0%
2013 4313335 14
  93%
  100%
  7%
2012 4313335 11
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313335 22 5% 14% 64% 18% 0% 0%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313335 19 5% 21% 68% 5% 0% 0%
1353 96 0% 0% 83% 17% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313335 23 4% 9% 74% 0% 4% 9%
2019 4313335 25 0% 8% 84% 4% 0% 4%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1354 40 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 4313335 29 3% 14% 62% 14% 0% 7%
1353 64 25% 0% 50% 25% 0% 0%
1354 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313335 29 3% 14% 55% 21% 3% 3%
1353 32 50% 50% 0% 0% 0% 0%
1354 30 0% 33% 0% 0% 33% 33%
2016 4313335 22 0% 5% 73% 18% 0% 5%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1354 20 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2015 4313335 32 0% 6% 38% 47% 3% 6%
2014 4313335 22 5% 41% 55% 0% 0% 0%
2013 4313335 14 7% 7% 64% 14% 0% 7%
2012 4313335 11 9% 9% 55% 18% 0% 9%