Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313473 29
  97%
  100%
  3%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2021 4313473 30
  100%
  100%
  0%
2020 4313473 30
  100%
  100%
  0%
2019 4313473 30
  100%
  100%
  0%
2018 4313473 28
  100%
  100%
  0%
2017 4313473 30
  97%
  97%
  0%
2016 4313473 30
  100%
  100%
  0%
2015 4313473 30
  97%
  100%
  3%
2014 4313473 23
  100%
  100%
  0%
2013 4313473 24
  100%
  100%
  0%
2012 4313473 24
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313473 29 3% 69% 24% 0% 0% 3%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 4313473 30 3% 27% 70% 0% 0% 0%
2020 4313473 30 3% 77% 13% 7% 0% 0%
2019 4313473 30 3% 70% 23% 3% 0% 0%
2018 4313473 28 4% 61% 32% 4% 0% 0%
2017 4313473 30 7% 3% 80% 7% 3% 0%
2016 4313473 30 7% 37% 43% 13% 0% 0%
2015 4313473 30 3% 20% 60% 13% 0% 3%
2014 4313473 23 4% 52% 35% 9% 0% 0%
2013 4313473 24 4% 33% 50% 13% 0% 0%
2012 4313473 24 13% 13% 75% 0% 0% 0%