Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313861 9
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313861 7
  86%
  86%
  0%
2020 4313861 7
  100%
  100%
  0%
2019 4313861 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313861 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 4313861 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 4313861 1
  100%
  100%
  0%
2014 4313861 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313861 9 11% 0% 89% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313861 7 14% 0% 71% 0% 14% 0%
2020 4313861 7 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2019 4313861 4 25% 25% 50% 0% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313861 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 4313861 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 4313861 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 4313861 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%