Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 2 0% 0% 100%
2018 1 100% 100% 0%
2017 1 0% 0% 0%
2016 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313861 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313861 9
  89%
  89%
  0%
1354 20
  0%
  0%
  100%
2020 4313861 9
  100%
  100%
  0%
2019 4313861 6
  100%
  100%
  0%
2018 4313861 5
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313861 8
  88%
  88%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  0%
2016 4313861 7
  86%
  100%
  14%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4313861 7
  100%
  100%
  0%
2014 4313861 10
  90%
  90%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313861 13 8% 31% 38% 23% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313861 9 11% 11% 56% 11% 11% 0%
1354 20 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 4313861 9 0% 0% 78% 22% 0% 0%
2019 4313861 6 0% 0% 17% 83% 0% 0%
2018 4313861 5 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313861 8 0% 0% 63% 25% 13% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 4313861 7 0% 14% 29% 43% 0% 14%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 4313861 7 0% 14% 57% 29% 0% 0%
2014 4313861 10 0% 0% 50% 40% 10% 0%