Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 3 100% 100% 0%
2020 5 100% 100% 0%
2019 10 100% 100% 0%
2018 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313228 21
  90%
  100%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 90
  100%
  100%
  0%
2021 4313228 15
  87%
  100%
  13%
1353 128
  88%
  100%
  12%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2020 4313228 21
  81%
  100%
  19%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 50
  100%
  100%
  0%
2019 4313228 30
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 100
  100%
  100%
  0%
2018 4313228 19
  89%
  100%
  11%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 40
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313228 21 5% 14% 71% 0% 0% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 90 0% 11% 89% 0% 0% 0%
2021 4313228 15 0% 47% 40% 0% 0% 13%
1353 128 0% 0% 88% 0% 0% 13%
1354 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313228 21 0% 29% 48% 5% 0% 19%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 50 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2019 4313228 30 0% 53% 43% 3% 0% 0%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 100 0% 10% 80% 10% 0% 0%
2018 4313228 19 0% 37% 53% 0% 0% 11%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1354 40 0% 75% 25% 0% 0% 0%