Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313861 26
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313861 28
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2020 4313861 19
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 4313861 14
  100%
  100%
  0%
2018 4313861 20
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
1354 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313861 26 4% 4% 65% 27% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313861 28 7% 0% 61% 32% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313861 19 0% 5% 68% 26% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 4313861 14 0% 0% 93% 7% 0% 0%
2018 4313861 20 0% 0% 70% 30% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%