Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313861 23
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313861 27
  96%
  96%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2020 4313861 20
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 4313861 14
  100%
  100%
  0%
2018 4313861 20
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313861 23 4% 4% 65% 26% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 4313861 27 4% 4% 74% 15% 4% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313861 20 5% 20% 65% 10% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2019 4313861 14 7% 21% 64% 7% 0% 0%
2018 4313861 20 5% 10% 50% 35% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%