Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313861 10
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313861 8
  88%
  88%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313861 5
  100%
  100%
  0%
2019 4313861 6
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2018 4313861 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313861 10 0% 20% 70% 10% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313861 8 13% 0% 63% 13% 13% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 4313861 5 20% 0% 60% 20% 0% 0%
2019 4313861 6 0% 33% 67% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 4313861 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%