Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4317118 3
  100%
  100%
  0%
4317520 14
  93%
  93%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 4317118 6
  100%
  100%
  0%
4317520 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4317118 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4317520 14 7% 21% 64% 0% 7% 0%
1354 20 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 4317118 6 0% 0% 33% 67% 0% 0%
4317520 16 6% 25% 44% 25% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%