Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313385 32
  91%
  100%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 4313385 37
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313385 32 6% 56% 25% 3% 0% 9%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313385 37 0% 46% 46% 3% 0% 5%