Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedràtic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedràtic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedràtic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 10%
399h
28%
1084h
27%
1015h
0%
0h
20%
758h
15%
554h
3810h
2018 8%
253h
33%
1009h
22%
666h
0%
0h
16%
508h
21%
653h
3089h
2017 7%
144h
34%
750h
17%
368h
0%
0h
27%
595h
16%
349h
2205h
2016 6%
71h
37%
453h
12%
144h
0%
0h
28%
341h
17%
206h
1214h