Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 61.72% 55.08%
2018 49.17% 41.88%
2017 44.37% 40.85%
2016 40.08% 40.08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats