Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 5 40% 100% 60%
2018 2 100% 100% 0%
2017 4 100% 100% 0%
2016 4 75% 100% 25%
2015 10 90% 100% 10%
2013 1 100% 100% 0%
2012 9 78% 100% 22%
2011 6 83% 83% 0%
2010 2 100% 100% 0%
2009 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 5
  100%
  100%
  0%
2500149 5
  40%
  100%
  60%
2018 7000050 1
  100%
  100%
  0%
2500149 2
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500149 4
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 4
  75%
  100%
  25%
2015 2500149 10
  90%
  100%
  10%
2013 2500149 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500149 9
  78%
  100%
  22%
2011 2500149 6
  83%
  83%
  0%
2010 2500149 2
  100%
  100%
  0%
2009 2500149 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 5 20% 60% 0% 20% 0% 0%
2500149 5 0% 0% 0% 40% 0% 60%
2018 7000050 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 2 50% 0% 0% 50% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500149 4 25% 0% 25% 50% 0% 0%
2016 2500149 4 25% 0% 25% 25% 0% 25%
2015 2500149 10 10% 10% 40% 30% 0% 10%
2013 2500149 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500149 9 0% 11% 33% 33% 0% 22%
2011 2500149 6 17% 0% 33% 33% 17% 0%
2010 2500149 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2009 2500149 3 33% 0% 67% 0% 0% 0%