Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedrątic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedrątic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedrątic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadčmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 17%
715h
54%
2257h
12%
498h
0%
0h
4%
170h
13%
531h
4171h
2018 22%
825h
42%
1607h
18%
688h
0%
0h
5%
193h
13%
503h
3815h
2017 22%
638h
49%
1426h
18%
538h
0%
0h
4%
107h
8%
226h
2935h
2016 18%
524h
49%
1386h
16%
445h
0%
0h
6%
180h
11%
313h
2848h
2015 17%
441h
54%
1447h
13%
345h
0%
0h
5%
137h
11%
292h
2662h
2014 19%
458h
49%
1190h
13%
316h
0%
0h
3%
77h
15%
367h
2409h
2013 24%
800h
42%
1369h
15%
476h
2%
50h
5%
168h
13%
410h
3272h
2012 32%
1084h
44%
1484h
11%
376h
0%
8h
2%
55h
11%
366h
3373h
2011 32%
1156h
46%
1637h
5%
184h
4%
128h
4%
142h
9%
312h
3559h
2010 26%
1007h
43%
1678h
6%
250h
6%
237h
9%
351h
10%
371h
3895h
2009 19%
642h
40%
1355h
11%
386h
2%
80h
8%
261h
19%
652h
3377h
2008 8%
197h
45%
1063h
15%
349h
2%
50h
12%
282h
17%
410h
2352h