Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 74,5% 79,87%
2017 72,09% 65,82%
2016 66,56% 65,73%
2015 65,83% 63,78%
2014 58,94% 49,35%
2013 60,95% 47,72%
2012 53,55% 42,32%
2011 49,32% 37,37%
2010 54,74% 41,4%
2009 60,27% 49,34%
2008 55,3% 45,84%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats