Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 11 100% 100% 0%
2018 20 90% 100% 10%
2017 15 80% 86% 7%
2016 14 93% 100% 7%
2015 11 100% 100% 0%
2014 14 86% 92% 7%
2013 12 75% 90% 17%
2012 10 90% 100% 10%
2011 9 89% 100% 11%
2010 12 100% 100% 0%
2009 7 29% 67% 57%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000050 7
  100%
  100%
  0%
2500149 11
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 7000050 4
  100%
  100%
  0%
2500149 20
  90%
  100%
  10%
2017 2500149 15
  80%
  86%
  7%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500149 14
  93%
  100%
  7%
2015 2500149 11
  100%
  100%
  0%
2014 2500149 14
  86%
  92%
  7%
2013 2500149 12
  75%
  90%
  17%
2012 2500149 10
  90%
  100%
  10%
2011 2500149 9
  89%
  100%
  11%
2010 2500149 12
  100%
  100%
  0%
2009 2500149 7
  29%
  67%
  57%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000050 7 29% 43% 29% 0% 0% 0%
2500149 11 0% 0% 18% 82% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000050 4 25% 50% 25% 0% 0% 0%
2500149 20 5% 0% 20% 65% 0% 10%
2017 2500149 15 0% 13% 33% 33% 13% 7%
1353 15 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500149 14 0% 29% 29% 36% 0% 7%
2015 2500149 11 0% 18% 27% 55% 0% 0%
2014 2500149 14 7% 0% 29% 50% 7% 7%
2013 2500149 12 0% 25% 17% 33% 8% 17%
2012 2500149 10 0% 20% 50% 20% 0% 10%
2011 2500149 9 11% 11% 22% 44% 0% 11%
2010 2500149 12 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2009 2500149 7 0% 14% 14% 0% 14% 57%