Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 66.667% 66.667% 0%
2021 1 0% 0% 100%
2020 1 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 3
  67%
  67%
  0%
2502533 1
  100%
  100%
  0%
2500246 37
  89%
  94%
  5%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2021 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2501573 2
  100%
  100%
  0%
2502533 1
  0%
  0%
  0%
2500246 33
  88%
  100%
  12%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
1353 128
  88%
  88%
  0%
2020 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500246 32
  91%
  94%
  3%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500246 18
  89%
  94%
  6%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500261 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500246 23
  57%
  68%
  17%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500246 18
  78%
  93%
  17%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
1353 96
  33%
  50%
  33%
2016 2500246 14
  79%
  85%
  7%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500502 1
  0%
  0%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500246 21
  90%
  90%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500244 1
  100%
  100%
  0%
2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500246 20
  95%
  95%
  0%
2013 2500246 31
  90%
  93%
  3%
2012 2500246 43
  91%
  91%
  0%
2011 2500246 15
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 3 0% 33% 33% 0% 33% 0%
2502533 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 37 5% 24% 41% 19% 5% 5%
2500097 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 64 0% 25% 50% 0% 25% 0%
2021 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500250 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501573 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500246 33 6% 9% 42% 30% 0% 12%
2501233 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500261 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 128 0% 0% 63% 25% 13% 0%
2020 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 32 6% 25% 53% 6% 6% 3%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500246 18 6% 33% 44% 6% 6% 6%
2500501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 23 4% 26% 13% 13% 26% 17%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500259 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500246 18 0% 50% 22% 6% 6% 17%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 96 0% 0% 17% 17% 33% 33%
2016 2500246 14 7% 14% 43% 14% 14% 7%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500502 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2015 2500246 21 5% 19% 38% 29% 10% 0%
2500248 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2500244 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501857 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500246 20 0% 10% 50% 35% 5% 0%
2013 2500246 31 6% 19% 23% 42% 6% 3%
2012 2500246 43 5% 7% 44% 35% 9% 0%
2011 2500246 15 7% 40% 13% 33% 7% 0%